Långholmens Folkhögskola
i Sundbyberg

Välkommen till vår trevliga skola, som nyligen flyttat till Sundbybergs Centrum, granne med Marabouparken.


Efter ca 30 år på Långholmen flyttade skolan våren 2017 till nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler i Sundbybergs centrum.

Vår " skolgård” är den vackra Marabouparken och vi är också grannar med Marabouparkens Konsthall.

Vi har gjort oss kända som en skola med hög trivsel, utmärkta studieresultat, väl utvecklade stödfunktioner samt uppföljning. Detta arbete förfinar vi och fortsätter med.

De nya lokalerna ger ytterligare möjligheter till en bra studiemiljö. Vår IT-miljö är modern och för de som behöver finns hjälpmedel som t.ex. nätbaserade StavaRex och Oribi Talsyntes.

Lite mer om skolan

Under läsåret 2017-2018 har många sökt både våra allmänna och särskilda kurser och vi har haft få avhopp. På en trivselenkät som gjordes i slutet av oktober har deltagarna visat sig vara mycket nöjda med skolans kurser, innehåll och bemötandet från andra deltagare och medarbetare. Ca 90 % av kursdeltagarna är helt nöjda med skolans arbete runt demokrati och trygghet.

Långholmens folkhögskola har en lugn studiemiljö som bygger på bra relationer mellan alla som befinner sig på skolan. Kursernas innehåll är tydligt och vi arbetar mycket med uppföljning och stöd med goda studieresultat som följd.  

Om du vill komma på studiebesök är du välkommen att höra av dig så försöker vi ordna det.

Peter Davidsson, rektor


Läs om Långholmens folkhögskola och vårt kursutbud på Studentum.se. Där kan du också läsa recensioner som skrivits om våra kurser.