Lugn oas. Mitt i bruset. Välkommen till skolan på den gröna ön..!


Här kommer vårt kursutbud inför läsåret 2015-2016!!!

Läsåret 2015-2016 innebär en del förändringar i vårt mångfacetterade kursutbud:

På allmän kurs startar vi en helt ny kurs som vi har valt att kalla NORMKRITIK, AKTIVISM OCH ALTERNATIVA LIVSSTILAR. Det är en kurs för dig som är eller vill bli politiskt engagerad inom något  inom skolans värdegrundsområden och samtidigt behöver läsa in allmän behörighet till högre studier. Denna kurs vänder sig till  den som behöver ett eller  två år för att läsa in den allmänna behörigheten
Vi fortsätter dessutom med profilen där man särskilt arbetar med "DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER" . Efter önskemål kommer det också vara möjligt att söka den allmänna kursen GLOBAL RÄTTVISA OCH MILJÖ, där man fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter ur ett globalt miljöperspektiv. Även dessa två kurser är ett- eller tvååriga.

På den allmänna kursen har vi också ett basår, ALLMÄN KURS - BASÅR för den som behöver  komma igång med sina studier och har många ämnen att läsa in för att uppnå allmän behörighet.

Förutom detta fortsätter vi med de populära allmänna kurserna i Svenska som andra språk, både på GRUNDSKOLENIVÅ och GYMNASIENIVÅ.

Nytt för läsåret 2015-2016 är också två skrivarkurser, båda på distans och halvtid.


Den ena kallar vi för POLITIK OCH TEXT och vänder sig till dig som  har demokratiska politiska åsikter och vill arbeta för dessa med hjälp av texten som främsta vapen. Politik och text ger dig verktyg och kunskap som hjälper dig att utveckla ditt skrivande. Kursen kommer också ge dig ökade kunskaper om hur dagens offentliga samtal fungerar och ser ut.  Denna kurs kan man gå en eller flera terminer.

Den andra skrivarkursen har fått rubriken LÅNGHOLMENS FÖRFATTARSKOLA. I den här kursen behöver du inte välja mellan skönlitteratur och politik. I den svenska litteraturhistorien finns en djup fåra av politisk skönlitteratur med Åsa Linderborg, Jonas Hassen Khemiri, Susanna Alakoski, Johan Jönsson och Athena Farrokhzad som aktuella exempel. på personer som skriver skönlitterärt med ett tydligt politiskt budskap. Kursens metod är läsning och diskussion av både egna och varandras texter såväl som annan politisk skönlitteratur. Vi tror att skönlitteraturen har en viktig roll att spela som demokratiskt verktyg och tycker därför det är viktigt att det finns skrivarkurser som tar det politiska på allvar. Även denna kurs kan man gå en eller flera terminer.

Distanskursen HANDLEDARE- OCH VERKSAMHETSLEDARE FÖR SOCIALA FÖRETAG går också in på sitt tredje år.

Den populära KONSTKURSEN på Edsvik Konstskola fortsätter som tidigare som sista bit i vår palett av kurser under 2015-2016.

Givetvis har vi också haft  ett antal SOMMARKURSER, som fulltecknades snabbt, samma sak gäller våra helgkurser.


Välkommen till ett nytt och spännande läsår på vår trevliga skola, som ligger mitt i naturen, ett stenkast från Västerbron.


Läs om Långholmens folkhögskola och vårt kursutbud på Studentum.se. Där kan du också läsa recensioner som skrivits om våra kurser.