Antagning till Långholmens folkhögskola

Antagningsprinciper 2016/17, senast uppdaterad 15 december 2014     Villkor för att kunna antas:

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Du ska lämna in kopior av personbevis samt betyg/intyg från tidigare studier
 • Du ska uppfylla kursens krav om förkunskaper, se nedan
 • Du ska ha intervjuats och fått information av en lärare på skolan.
 • Du ska, utifrån intervjutillfället, bedömts kunna tillgodogöra dig kursens undervisning
 • Du ska kunna och vilja studera på heltid
 • Du ska kunna finansiera dina studier
 • Du ska kunna, eller vara villig att lära dig, att arbeta i grupp tillsammans med andra deltagare

 

     Grundkrav för allmän kurs:

 • Svenska som allmän kurs grundskolenivå: SFI-C
 • Svenska som allmän kurs gymnasienivå: För dig som har annat modersmål än svenska SAS Grund
 • Allmän kurs baskurs: SAS Grund
 • Allmän kurs gymnasienivå: Klar med Svenska A eller 1, alternativt Svenska som andraspråk A eller 1

     Tider för ansökan

 

 • Skolans ansökningstid för höstterminen är sista fredagen i april och intervju och antagning under maj månad. I mån av plats sker också viss antagning till höstterminen med intervjuer i augusti och till vårterminen med intervjuer i december.
 • För deltagare som redan studerar på skolan gäller 15 april som sista ansökningsdag.
 • Finns platser kvar på en kurs efter sista ansökningsdatum behandlas även dessa i den ordning de kommer in
 • När en kurs är full upprättas reservlista som förutom ovanstående kriterier utgår från datum för ansökan. Reserver antas i turordning vid eventuella avhopp.

     Ansökan

 • För att söka till våra kurser måste du fylla i en ansökan och skicka in tillsammans med kopior av betyg/intyg samt personbevis.
 • Du får en bekräftelse att vi mottagit din ansökan inom 2 veckor.
 • Om du uppfyller kraven för att få studera på kursen du har sökt kommer du kallas till intervju.

     Intervju och beslut

 • Intervju av sökande genomförs tillsammans av en lärare, som arbetar eller kommer att arbeta på kursen. Vid intervjutillfället kommer du att få göra ett språknivåtest och/eller skrivuppgift.
 • Bedömning av kunskaper görs på grundval av betyg, intervju och tester och förmågan att tillgodogöra sig skolans undervisning görs genom diskussion i arbetslaget.
 • Läraren gör en slutgiltig sammanfattande bedömning och beslut fattas i samråd med rektor.
 • Beslut om antagning kommer via brev senast 2 veckor efter intervjutillfället.
 • Om den sökande inte antas ska en motivering dokumenteras.
 • För kurserna Konst, Politisk scenkonst, distanskurser, sommarkurser och helgkurser ser rutinerna ut på annat sätt, se respektive kurs på hemsidan.

     Urval


Om det är flera sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven, då prioriteras följande:
 • Personer med bristande skolbakgrund, kan gälla både grundskola och gymnasium
 • Personer som saknar många behörigheter för att uppnå allmän behörighet
 • Personer med annat modersmål än svenska.
 • Arbetslösa.
 • Personer som bedöms vara motiverad att studera på FHSK
 • Personer som har en plan för sina framtida studier

     Överklagan

 • Skolans styrelse är högsta instans för överklagan.
 • Frågor kring och överklagan av antagning sänds i första hand till rektor som bereder frågan och överlämnar den till styrelsens ordförande, mirja.raiha@karolinska.se