CSN

Du kan söka studiemedel hos CSN fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlet består av bidrag och lån.

Du bestämmer själv om du vill söka bara bidrag eller om du vill låna också. Bidraget är 2 892 kr/4 veckor, i vissa fall 6 732 kr,
och du kan låna max 7 280 kr/4 veckor. Totalt blir det 10 172 kr/4 veckor.

Studiehjälp utbetalas automatiskt t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget är 1250 kr/månad.

Om du vill ha utförligare information om studiefinasiering: se CSN:s hemsida www.csn.se eller ring CSN tel: 0771-27 60 00