FOKUS: UNIVERSITET

Denna utbildning på gymnasienivå ger en bred allmänbildning och är anpassad för vuxenutbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för universitet- och högskolestudier.


Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:
  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
  • Engelska 5, 6 eller 7
  • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
  • Naturkunskap 1a1 eller 1b och 2
  • Religion 1
  • Historia 1a1 eller 1b
  • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b

På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.

I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet Google Application for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.

Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och det som sker i samband med kursen bekostas av deltagaren, 2500 kr/läsår.

Kursstart
Vi har kursstart två gånger om året, i augusti och i januari.


Gör en digital ansökan till kursen, klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Digital ansökanTerminstider: 180827 - 181214 samt 190109 - 190604.

Antagning sker löpande i mån av plats.

Avgiften för studiematerial: 2500 kr/läsåret