Frågor och svar

Vad är det för speciellt med en folkhögskola?

Folkhögskolan är en fri skolform. Varje folkhögskola kan själv bestämma sin verksamhet och vilka grupper man vänder sig till. På Långholmen vänder vi oss bl. a till personer som har låg grundutbildning. Vi har även kurser i svenska som andraspråk, skrivarkurser, ledarkurser, kulturkurser, fackliga kurser mm. Man kan säga att vissa kurser vänder sig till alla, medan andra riktar sig till specifika grupper.
Vi utgår från kursdeltagarnas behov och bakgrund. Vårt arbete bygger på små studiegrupper där varje deltagare aktivt deltar i grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

  Vilka behörigheter kan jag få på folkhögskola?

  Allmän kurs vänder sig framförallt för den som vill söka till högskoleutbildningar. Man går ett - tre år, beroende på vad man har för studiebakgrund. 

  I de olika ämnena studerar man för att få behörighet som motsvarar gymnasieskolans E-nivå.  Man kan endast få behörighet i de ämnen man saknar.

  I slutet av kursen och läsåret sätts ett studieomdöme av de lärare som har undervisat respektive kursdeltagare. För att få ett studieomdöme krävs en närvaro på 80 % av heltidsstudier.

  Följande ämnen ingår i fr.o.m. höstterminen 2013 i allmän kurs:

  Svenska 1, 2 och 3; alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

  Engelska 5 och 6

  Matematik 1b

  Samhällskunskap 1a1

  Historia 1a1

  Religionskunskap 1

  Naturkunskap 1a1

  Detta motsvarar grundläggande behörighet.

  Dessutom finns det möjlighet att utöka med andra ämnen beroende på kursens inriktning,  t. ex i Naturkunskap, Engelska och Matematik.

  Här kan du läsa mer om Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskolan

  Du kan studera 1-3 år. Hur lång tid du behöver beror på dina förkunskaper och studieinsatser.

  Du lägger upp din personliga studieplan utifrån dina behov.

   Vilka kan studera på folkhögskola?

   Skolan vänder sig i första hand till vuxna, from 18 år. Om man är yngre måste hemkommunen finansiera studieplatsen. De som har kort skolutbildning har företräde. Vi har inga formella antagningskrav på allmän kurs, men i vissa fall bör man ha uppnått önskvärd språknivå för att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt.

   Kan man bo på skolan?

   Nej, vi är en dagfolkhögskola.

   Hur stora är kurserna?

   Det varierar. Normalt mellan 10-20 kursdeltagare.

   Hur behandlar ni personuppgifter?

   Vad kostar det att studera på folkhögskola?

   Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar en avgift för studiematerial och studiebesök m.m.

    Kan jag äta på skolan?

    Det serveras ingen mat, men man kan värma medhavd mat. Kursdeltagarna ansvarar för ordningen i köket och matsalen enligt ett rullande schema. Att delta i köksjour är obligatoriskt för alla deltagare.

     Finns det parkering på skolan?

     Skolan har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till betalparkeringar i närområdet.