Läs om våra kurser läsåret 2017-2018.


Vårt arbetssätt

I vårt arbete utgår vi från våra gemensamma kunskaper och erfarenheter.

Studiernas upplägg

Mycket att av studierna på allmän kurs är upplagt som temastudier. Matematik och engelska studeras i blandade grupper från alla inriktningar och på den nivå man befinner sig. 

Vårt arbetssätt

Det som är speciellt med att studera på folkhögskola är att samtal och erfarenhetsutbyte är en viktig del av arbetssättet och inlärningen. Seminarier, grupparbeten och redovisningar förekommer frekvent.

Givetvis förekommer också skriftliga redovisningar med deadlines. Större prov är inte så vanligt men kan förekomma i t.ex. matematik.

Vi har också möjlighet att ge ett visst extra stöd när det gäller studieteknik. Om det är möjligt använder vi också skapande som arbetssätt.

 

Tillsammans lär vi oss alltså att:

  • Söka kunskap
  • Bearbeta kunskap
  • Dela med oss av kunskap
  • På olika sätt presentera kunskap

Att få arbeta i temaform och i ett lugnare tempo har gjort att jag lärt mig saker jag inte visste förut.

Reema
27 år