LÅNGHOLMENS FÖRFATTARSKOLA - distanskurs, heltid


Kursen vänder sig till dig som redan har kommit igång med ditt skrivande.


Långholmens författarskola är en terminslång, internetbaserad heltidskurs för dig som redan påbörjat ett skönlitterärt projekt och vill utveckla ditt skrivande. Vi tror att det personliga är politiskt och att allt skrivande per definition har en politisk dimension. Under kursen undersöker vi därför skrivandets plats i världen och diskuterar litterära strategier och texternas estetisk, politik och magi utifrån deltagarnas projekt.

Du kommer bli läst av aktiva författare och kurshandledaren Stefan Villkatt , erfaren handledare i kreativt skrivande.

Som kursdeltagare förväntas du arbeta självständigt med din text, aktivt delta i diskussioner och textsamtal samt ge konstruktiv respons på övriga deltagares texter. Kursen inleds med en obligatorisk träff på Långholmens folkhögskola där vi går igenom arbetssätt och rutiner. Ytterligare två obligatoriska träffar kommer att hållas i mitten och i slutet av terminen. Eftersom utbildningen är på heltid kräver den minst 30 arbetstimmar i veckan och dagligt engagemang. Det är en fördel om du har gått skrivarkurs tidigare, men det är inget krav. Handledaren finns tillgänglig under vardagarna för att svara på frågor eller samtala kring enskilda ämnen.

Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Skolan tar dock ut en avgift för material och kopiering. Deltagarna står själva för kostnader för logi, resor, mat och eventuell kurslitteratur. Eftersom kursen är nätbaserad kräver den att deltagarna har tillgång till dator, internetuppkoppling och möjlighet till att själva skriva ut text. Kursen går varje termin och deltagarna är välkomna att, utifrån behov, fortsätta att delta under flera terminer.

Långholmens folkhögskola ligger vackert mitt i Sundbyberg. Det finns hotell i närheten och flera matställen i närheten. Skolan är en del av arbetarrörelsen och står för alla människors lika värde.

Gör en digital ansökan till kursstarten i januari -19, klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Ansökningstiden har gått ut till kursstarten i januari -19.

Antagningsvillkor:

Du ska redan ha kommit igång med ditt skrivande. Du ansöker med ett kortfattat brev med projektbeskrivning och motivering till val av kursen, samt 5-10 sidor litterär text.

Kurslängd:
1-2 terminer

Terminstider: 7 januari - 24 maj -19.

Studietakt: heltid, 100 % på distans.

Sista ansökningsdag:  1 december och 1 maj.

Avgiften för studiematerial:  750 kr


Fysiska distansträffar vt -19: 12- 13 januari, 23 - 24 mars samt 18 - 19 maj.