Ledarskapet och gruppen VT -19

Ledarskapsutbildning och individuell coaching

Det här är en utbildning där du, samtidigt som du växer som människa och ledare får en konkret verktygslåda i ledarskap och grupprocess. Arbetssättet under kursen är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen. Vi kommer att arbeta med alla metoder/verktyg under utbildningen både individuellt och i grupp.

Kursen är på distans 50% med tre obligatoriska utbildningsträffar på Långholmens Folkhögskola i Sundbyberg. Mellan träffarna har ni individuella uppgifter, grupparbeten och litteraturstudier. Vi kommer att använda Googledocuments så du behöver ha viss datorvana och tillgång till en dator.

Utbildningsgruppen blir en viktig del i studierna. Har du en grupp på hemmaplan kommer även den kunna bli ett viktigt verktyg.

Basområden i kursen är utvecklande ledarskap, gruppers utveckling, personliga drivkrafter, coaching i ledarskapet, kommunikation (feedback, medarbetarsamtal, svåra samtal), konflikthantering (metoder att förebygga och hantera), värdegrundsarbete, möteseffektivitet, kvalitetssäkring och uppföljning.

Utöver detta får du 2 individuella coachsamtal där dina behov styr innehållet.

  Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda.

  Kursen vänder sig till dig som:

  • Är ledare/chef eller skulle vilja bli det.
  • Vill öka din förmåga att hantera och utveckla arbetsgrupper och individer
  • Vill få fördjupade kunskaper om dig själv som ledare och individ
  • Vill bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter
  • Vill ha ett nätverk av nya kollegor



  En av de bästa utbildningar jag gått. Mycket bra uppläggoch väl genomarbetat material som ger massor av värdefulla insikter och praktiska verktyg för att lösa de problem man kan stöta på. Engagerad kursledare som ställer krav på deltagarna och du får utmana dig själv, både individuellt men också i grupp. Det var fantastiskt lärorikt! Ett måste för alla som vill arbeta med ledarskap och grupprocesser.

  Chefsassistent som gick kursen vt-18.

  Kan absolut rekommendera utbildning till alla egentligen. Ledarskap, självledarskap och medarbetarskap behöver vi alla jobba med. Vi behöver också alla förstå oss själva och andra, samt se våra styrkor och överdrivna styrkor.

  Chef- och kvalitetssamordnare. vt-18

  Kursen är studiemedelsberättigad.

  Ansökningstiden har gått ut till kursstarten i januari -19.

  Kurslängd: 1 termin

  Terminstider: 7 januari - 24 maj 2019

  Studietakt: halvtid, 50 % på distans

  Sista ansökningsdag:  1 december och 1 maj.

  Avgiften för studiematerial: 
  1700 kr, kost och logi ingår inte i kursen.

  Fysiska distansträffar vt -19: 19 - 20 januari, 2 - 3 mars samt 27 - 28 april.



  Kursledare är Gabriella Bauer som har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Gabriella är utbildad lärare, coach och UGL-handledare och har själv jobbat som chef i skolan och äldrevården.