Mina drömmars stad

Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur. 1750-1914.

Vad är egentligen uppdiktat i skönlitteraturens skildringar av Sveriges och Stockholms 1800-talshistoria? Vad döljer sig för skönskrivningar i de professionella historikernas berättelser om samma tid? Från var sitt håll leder båda dessa frågor in mot samma mörka mitt, till en gemensam undran om själva sanningens väsen och vetandets sätt. 

I denna kurs läses skönlitterära verk i kombination med ekonomisk-historiska texter för att visa hur skönlitteratur kan bidra till förståelsen av den ekonomiska och sociala historien. I undervisningen diskuteras skönlitteraturens föreställningar om ekonomiska och sociala skeenden, deras innebörder, orsaker och konsekvenser, samt hur skönlitteraturen bidragit till att forma sådana föreställningar i samhället.

 

Kurslärare

Kurslärare är Daniel Berg, doktor i ekonomisk historia med tio års erfarenhet av undervisning i relaterade ämnen på högskolenivå. I några år undervisade han på en “systerkurs” till Mina drömmars stad med fokus på utländsk litteratur. Hans forskning har i hög grad ägnats det sena 1800-talet i Sverige.

I över tio år verkade han också i förlagsbranschen i Stockholm. Det var där insikten om att Konsten kan bjuda på annorlunda men ofta lika lovande vägar till historisk förståelse som Vetenskapen inpräntades. Denna insikt kom att inspirera till denna kurs.

 

Kursupplägg

Kursen är på 25 % och sker vid 14 gruppträffar. Kursens fyra teman ägnas var och en tre träffar. Därtill kommer en introducerande och en avslutande träff.

Inför varje gruppträff (utom vid det första och sista) läses ett urval skönlitterära texter som skildrar perioden 1750-1914. Därtill ingår en ekonomiskhistorisk lärobok som frivillig sidoläsning. Utifrån denna läsning ägnas seminarierna åt såväl lärarledda diskussioner och grupp- och skrivövningar som fördjupande föreläsningar om ämnets forskningsläge och akademiska historieskrivning.

Kursens gruppträffar rör sig kronologiskt genom historien, med parallell läsning av akademiska och skönlitterära beskrivningar av samma skeenden. Träffarna är därtill även organiserade tematiskt.Här kan du göra en digital Ansökan till kursstarten i februari -19, skriv en kort beskrivning av varför du vill gå kursen.Kurslängd: 1 termin,
fredagar 10.00 - 15.30
Terminstid: 14 veckor,
8 februari - 24 maj
Studietakt: kvartsfart, 25 %

Sista ansökningsdag:
18 januari -19.
Avgiften för studiematerial: 800 kr