Mina drömmars stad

Sveriges och Stockholms ekonomiska historia sedd genom skönlitteratur. 1750-1914.

Vad är egentligen uppdiktat i skönlitteraturens skildringar av Stockholms och Sveriges 1800-talshistoria? Vad döljer sig för skönskrivningar i de professionella historikernas berättelser om samma tid? Från motsatt håll leder båda dessa frågor in mot samma mörka mitt. De möts där i en och samma fråga, om själva sanningens väsen och vetandets sätt.

I denna kurs läses skönlitterära verk i kombination med ekonomisk-historiska texter för att visa hur skönlitteratur kan bidra till förståelsen av den ekonomiska och sociala historien. I undervisningen diskuteras skönlitteraturens föreställningar om ekonomiska och sociala skeenden, deras innebörder, orsaker och konsekvenser, samt hur skönlitteraturen bidragit till att forma sådana föreställningar i samhället.

 

Kurslärare

Kurslärare är Daniel Berg, doktor i ekonomisk historia med tio års erfarenhet av undervisning i relaterade ämnen på högskolenivå. I några år undervisade han på en “systerkurs” till Mina drömmars stad med fokus på utländsk litteratur. Hans forskning har i hög grad ägnats det sena 1800-talet i Sverige.

I över tio år verkade han också i förlagsbranschen i Stockholm. Det var där insikten om att Konsten kan bjuda på annorlunda men lika lovande vägar till historisk kunskap som Vetenskapen inpräntades. Denna insikt kom att inspirera till denna kurs.

 

Kursupplägg

Kursen är på 25 % och sker vid 14 gruppträffar. Kursens fyra teman ägnas var och ett tre träffar. Därtill kommer en introducerande och en avslutande träff.

Inför varje gruppträff  (utom vid det första och sista) läses ett urval texter. Dessa utgörs av tre huvudböcker och ett kompendium utöver elektroniskt tillgängliga böcker på biblioteken. Utifrån läsningen förbereds till varje gång en mindre skrivuppgift som utgör underlag för en lärarledd diskussion.

Mellan träffarna ges också tillfällen för studenterna att ha förberedande samtalsträffar i anslutning till de historiska miljöer litteraturen behandlar.

Kursens gruppträffar rör sig kronologiskt genom historien, med parallell läsning av akademiska och skönlitterära beskrivningar av samma skeenden. Träffarna är därtill även organiserade tematiskt.

Egen tillgång till dator krävs då vi använder Google Apps


Tema 1. Den agrara omvandlingen.

Tema 2. Industrialisering.

Tema 3. Ekonomiska kriser, social omvandling och motsättningar mellan grupper

Tema 4. Stockholm


Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmomenten redovisade vid minst 80% närvaro och om uppgifterna är fullgjorda.

 

Här kan du göra en digital Ansökan till kursstarten i februari -19, skriv en kort beskrivning av varför du vill gå kursen.Kurslängd: 1 termin,
fredagar 10.00 - 15.30
Terminstid: 14 veckor,
8 februari - 24 maj
Studietakt: kvartsfart, 25 %

Sista ansökningsdag:
18 januari -19.
Avgiften för studiematerial: 800 kr