Politisk Scenkonst


Hur gör man scenkonst av politik? Hur gör man politik av scenkonst?


Kursen vänder sig till dig som vill ha en introduktion till att via scenkonstnärliga uttryck kommunicera politiska tankar. Som deltagare får du pröva på skådespeleri, rumslighet och textbehandling. Du får undersöka performativ så väl som ”traditionell” scenkonst samt regelrätt aktionsteater.

Utbildningen lägger stort fokus vid gruppdynamik och på själva processen att tillsammans med andra skapa ”från ax till limpa” och avslutas med redovisning under en scenkonstfestival på Teater Tribunalen i maj. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskapsmässiga förutsättningar att driva egna scenprojekt. Vi vill poängtera att detta inte är en utbildning i skådespeleri.

Kursen är till viss del förlagd på Teater Tribunalen i Stockholm vilket för deltagaren innebär en kontinuerlig kontakt med yrkesverksamma inom teatern och insyn i hur det är att driva en fri grupp. Stora delat av undervisningen sker på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg.

Undervisningen sker blockvis och leds av yrkesverksamma scenkonstnärer från Teater Tribunalen, samt av inbjudna gästföreläsare.

Kursen innehåller bland annat:

• 
konst- och idéhistoria, inklusive samtida tänkare
•  scenisk gestaltning genom text och kropp
•  dialektik i skapandet
•  det sceniska rummet
•  frågor kring representation och reproducering
•  produktion och marknadsföring

Målgrupp:


Du som söker är 20 år eller äldre. Du har ett intresse för konst, politik och politisk konst. Du kan ha mångårig yrkesverksam erfarenhet av scenkonst eller ingen alls. Du kan ha kunskaper och erfarenheter även från andra områden. Du bör ha ett stort intresse även för den teoretiska delen av kursen. Vid antagningen kommer stor vikt läggas på att skapa en heterogen gruppsammansättning.

Antagningsförfarande:


Antagningstillfällen kommer att äga rum  3, 4 och 5 maj. Du kallas per brev till Teater Tribunalens lokaler till ett av dessa tillfällen. Där kommer du vara med i en gruppaktivitet med andra sökande. Därefter intervjuas du individuellt och kommer också få redovisa din sceniska idé kring den förelagda texten. Mer information om detta i kallelsebrevet.

Terminstider: 170904 - 171215 samt 180108 - 180525.

Materialkostnad 3 500 kr/läsår

Dina studier på skolan sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN) krav för heltidsstudier.

Länk till rapporten som ska användas vid antagningstillfället.


Sista ansökningsdag: Ansökningstiden har gått ut.

Kontakta: Peter Davidsson, tel 0727- 15 25 32 för intresse och anmälan till kursen.

peter.davidsson@langholmens.fhsk.se

Digital ansökningsblankett