SVA GRUND - bas eller gymnasieförberedande


För dig som kom till Sverige i tonåren eller som vuxen och vill studera svenska och andra ämnen på grundskolenivå.Allmän kurs -Grundskolenivå.

Målet är att du ska bli bättre på svenska. Vi läser mycket svenska och samhällskunskap men också matematik.

Vi studerar i tema. Det betyder att vi tillsammans undersöker ämnen som t ex arbete, religion och hälsa.

Du blir bättre på språket genom att vi samtalar, diskuterar, läser texter, skriver, spelar teater och gör presentationer.

I grupparbeten tränar du på att samarbeta och du kommer att lära känna människor från hela världen.

Du kan läsa kursen på två olika nivåer; senare delen av SFI eller SVA grund. För senare delen av SFI krävs godkänt betyg i SFI C eller motsvarande. För SVA grund krävs godkänt betyg i SFI D eller motsvarande.

Du studerar i skolan 20 timmar i veckan och 20 timmar i veckan studerar du hemma.

Kurslängd: 1-3 år

Kursen är på heltid och du kan söka studiemedel hos CSN.

Antagningskrav: Godkänt betyg i SFI C eller SFI D eller motsvarande.Efter att svenska som andraspråk grundskolenivå har uppnåtts har du möjlighet att söka någon av våra kurser på gymnasienivå.

Gör en digital ansökan till kursstarten i januari -19, klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Digital ansökan

Om du vill skriva ut en ansökan och skicka in den med posten till oss, klicka på länken nedan.

Ansökningsblankett för utskrift

Sista ansökningsdag: 21 december

Terminstid: 190109 - 190604.

Materialavgift: 1500 kr, vårterminen