Långholmens folkhögskola erbjuder specialpedagogiskt stöd för dig som har svårt att strukturera studierna p.g.a. läs - och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter, t.ex. dyslexi, ADHD. Tekniska hjälpmedel finns, t.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, samt möjlighet till inläst litteratur.