Skolans styrelse


Skolans styrelse består av representanter från olika fackliga avdelningar från LO-distriktet i Stockholms län. Adjungerande är skolledning och representanter från personal och kursdeltagare.

Skolans styrelseordförande heter Mirja Räihä  mirja.raiha@karolinska.se