Urban skogsträdgård - Design och plantering

Kursen är nu fulltecknad men det går bra att ställa sig i reservkö!

Kursens innehåll:

Design och plantering av en skogsträdgård.
Kursen kommer i huvudsak vara praktisk.
Den kommer innehålla analys av plats, design av skogsträdgård, uppbyggnad av jord, anläggning av djupbädd, vatteninsamling, bygge av vindskydd/spalje/staket, växtkunskap och plantering.

En viktig del av permakulturen är den sociala hållbarheten och kursen kommer innehålla moment som bygger upp sociala band inom gruppen, men även utåt gentemot de andra som är med i föreningen Odla Ihop, de som besöker platsen, finns i dess omgivning och andra permakulturinitiativ.

Kursen kommer innehålla studiebesök i en skogsträdgård, och även utflykter då vi samlar material i skogen, vid vatten och på en gård med djur.

Alla praktiska moment kommer att ha tydliga teoretiska kopplingar till biologi, ekologi och samhällsorganisering. De kommer också vara kopplade till permakulturens grundetik – omsorg om levande varelser, omsorg om naturen och rättvis fördelning.

De etiska grundpelarna har direkt koppling till den viktigaste grunden i de Globala målen, Agenda 30: biologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och det kommer också att belysas.

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Välja ut en lämplig plats för en skogsträdgård
  • Designa en skogsträdgård
  • Ha viss inblick i permakuturell växtkunskap
  • Förstå samspelet mellan jordens uppbyggnad, dess förmåga att hålla vatten, syre och näring, dess mikroliv, svampar, kvävecykel, spårämnen, växter, insekter och pollinerare
  • Förstå hållbarhetskopplingar mellan permakulturens odlingsteknik skogsträdgård och de stora resursfrågorna kring växthusgaser, vatten- och jordförstöring och biodiversitet
  • Med självförtroende ta kontakt med andra odlingsinitiativ och känna sig tillhöriga Odla ihop-odlingen i Tanto

Kursdatum:  4 veckor, 4 - 29 juni
Kurstid: Måndag - fredag kl 9.30 - 15.30
Avgift för material: 600:- 
Sista ansökningsdag: 1 maj

Kursplats: Odla Ihop-odlingen i Tantolunden vid Hornstull

För anmälan till  kursen: maila till
info@langholmens.fhsk.se


ange vilken kurs du vill gå, ditt namn, adress och ditt telefonnummer.

Eller ring skolan telefonnummer: 08-658 16 30

Lärare på kursen:
Karin Saler, arkitekt
Jenny Salmson, permakulturlärare