FOKUS: BASEn allmän kurs för dig som behöver komma igång med gymnasiestudier i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig till dig som har svenska eller svenska som andraspråk som grundskolebakgrund.

I kursen påbörjas studierna i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Engelska och matematik läser du på den nivå du befinner dig tillsammans med övriga kursdeltagare på skolan.


På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.


I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet Google Application for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.


Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och det som sker i samband med kursen bekostas av deltagaren, 2500 kr/läsår.Nästa kursstart på Fokus: Bas är 26 augusti 2019.Sista ansökningsdag: 1 maj 2019

Terminstid: 190826 - 191213 - 200109-200603.

Materialavgift: 2600 kr/läsår