FOKUS: SAMHÄLLE

En allmän kurs för dig som vill fördjupa dig i samhällsfrågor, teoretiskt och praktiskt. Kursen vänder sig till dig som har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3

  • Engelska 5, 6 eller 7

  • Samhällskunskap 1a1 eller 1b

  • Naturkunskap 1a1 eller 1b och 2

  • Religion 1

  • Historia 1a1 eller 1b

  • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b


Kursen ger dig behörighet till vidare studier inom bland annat statsvetenskap, internationella relationer, genusvetenskap, mänskliga rättigheter, juridik, journalistik, kommunikationsvetenskap och kulturvetare.

På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.


I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet Google Application for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.


Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och det som sker i samband med kursen bekostas av deltagaren, 2500 kr/läsår.


Kursstart

Vi har kursstart två gånger om året, i augusti och i januari.


Gör en digital ansökan till kursstarten i januari -19, klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Digital ansökan

Sista ansökningsdag: 21 december

Terminstid: 190109 - 190604.

Materialavgift: 1500 kr, vårterminen