ASSISTANSKURS-SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK GRUNDFör dig som vill bli bättre på svenska och vill jobba som personlig assistent eller elevassistent.

Allmän kurs - Grundskolenivå.

Du läser bland annat svenska, assistentkunskap, samhällskunskap och matematik. Du blir bättre på svensk genom att vi samtalar, diskuterar, läser texter, skriver, redovisar, gör studiebesök och arbetar kreativt skapande.

I ämnet assistentkunskap kommer du att lära dig det du behöver för att kunna jobba som personlig assistent/elevassistent. Du kommer att få kunskap om olika funktionsnedsättningar, kommunikation och etik, omvårdnad och olika hjälpmedel, lagar och rättigheter samt hälsa och motion. 

I grupparbeten tränar du på att samarbeta och du kommer att lära känna människor från hela världen.

Du studerar i skolan 20 timmar i veckan och 20 timmar i veckan studerar du hemma.

Kurslängd: 1 år

Kursen är på heltid och du kan söka studiemedel hos CSN.

Antagningskrav: Minst godkänt betyg i SFI D eller motsvarande.


Nästa kursstart på kursen är 26 augusti 2019

Sista ansökningsdag: 1 maj

Terminstid: 190826 - 191213 - 200109-200603.

Materialavgift: 2600 kr/läsår